Oferta

pozwolenia i decyzje

pozwolenia i decyzje

Oferujemy Państwu współpracę na wszystkich etapach procesu projektowania, realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Faza koncepcji i projektu

opracowania niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej:

• karta informacyjna przedsięwzięcia,

• raport o oddziaływaniu na środowisko,

• inwentaryzacja zieleni,

• inwentaryzacja przyrodnicza.

Faza realizacji projektu budowlanego i uzyskiwania pozwolenia na budowę

• ponowna ocena oddziaływania na środowisko,

• plan działań środowiskowych,

• projekt wyrębu,

• projekt zieleni,

• operat wodno-prawny.

Faza eksploatacji przedsięwzięcia

• wnioski o pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza,

• opracowania akustyczne i pomiary akustyczne,

• wnioski o pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

• wnioski o pozwolenie zintegrowane (IPPC).